Elektros skirstomieji įrenginiai

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai

Gamybos plotas - 16000 m2, personalas - 320 darbuotojų
Per 61 veiklos metus pagaminta virš 19500 transformatorinių, 43500 vidutinės įtampos narvelių, 96000 žemos įtampos skydų
Elektros skirstomųjų įrenginių eksportas į 25 pasaulio šalis
Didžiausia 0,4-24kV skirstomųjų įrenginių ir sistemų gamintoja Baltijos šalyse
Gamykla įkurta 1959 metais

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai skirti 0,4kV elektros energijos paskirstymui: nuo įvadinių skirstyklų iki mažiausių paskirstymo skydelių. Skirstomieji įrenginiai SĮ-04 naudojami uždarose skirstyklose 400/230 V įtampos 50 Hz dažnio elektros energijos paskirstymui. Komutaciniai aparatai, skirti linijų komutavimui ir apsaugai nuo perkrovų ir TJ (kirtikliai, automatiniai jungikliai, kirtiklių-saugiklių blokai, raktaiperjungikliai ir pan.), parenkami pagal konkrečias projektų schemas, suderintas su šių gaminių užsakovais.

Modulinė 0,4KV paskirstymo sistema SĮ-04 leidžia greitai pagaminti bet kokios konfigūracijos:

  • Įvadines skirstyklas
  • Paskirstymo skydines
  • Kondensatorių baterijas
  • Variklių valdymo centrus
  • Šyninius tiltus
  • Tranzitinės kabelių spintas
  • Įvadinės apskaitos dėžutes
  • Savų reikalų skirstyklas: AC - kintamos srovės, DC - nuolatinės srovės
Su šia moduline sistema galime pasiūlyti vienpusio ar dvipusio aptarnavimo skirstyklas, išpildyti bet kokias elektrines schemas. Suprojektuoti ir pagaminti įrenginius pagal užsakovo poreikius, atsižvelgiant į pastatymo vietą, pajungimų įvairovę ir aptarnaujančio personalo saugumą.
GalerijaSusisiekite su mumis