Elektros skirstYMO įrenginiai

Žemos įtampos skirstymo įrenginiai

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai skirti 0,4kV elektros energijos paskirstymui: nuo įvadinių skirstyklų iki mažiausių paskirstymo skydelių. Skirstomieji įrenginiai SĮ-04 naudojami uždarose skirstyklose 400/230 V įtampos 50 Hz dažnio elektros energijos paskirstymui. Komutaciniai aparatai, skirti linijų komutavimui ir apsaugai nuo perkrovų ir TJ (kirtikliai, automatiniai jungikliai, kirtiklių-saugiklių blokai, raktaiperjungikliai ir pan.), parenkami pagal konkrečias projektų schemas, suderintas su šių gaminių užsakovais.

Su šia moduline sistema galime pasiūlyti vienpusio ar dvipusio aptarnavimo skirstyklas, išpildyti bet kokias elektrines schemas. Suprojektuoti ir pagaminti įrenginius pagal užsakovo poreikius, atsižvelgiant į pastatymo vietą, pajungimų įvairovę ir aptarnaujančio personalo saugumą.


Modulinė 0,4KV paskirstymo sistema SĮ-04 leidžia greitai pagaminti bet kokios konfigūracijos:

 Įvadines skirstyklas                                         Paskirstymo skydines                               Kondensatorių baterijas                                           Variklių valdymo centrus                                       Šyninius tiltus                                                     Tranzitinės kabelių spintas                                     Įvadinės apskaitos dėžutes                                         Savų reikalų skirstyklas: AC - kintamos srovės, DC -   nuolatinės srovės

Katalogai:

Pramonės g. 12,
LT-78150 Šiauliai
El.paštas: info@elga.lt
Tel.: +370 41 594 710