Elektros skirstomieji įrenginiai

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai

Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai skirti 0,4kV elektros energijos paskirstymui: nuo įvadinių skirstyklų iki mažiausių paskirstymo skydelių. Skirstomieji įrenginiai SĮ-04 naudojami uždarose skirstyklose 400/230 V įtampos 50 Hz dažnio elektros energijos paskirstymui. Komutaciniai aparatai, skirti linijų komutavimui ir apsaugai nuo perkrovų ir TJ (kirtikliai, automatiniai jungikliai, kirtiklių-saugiklių blokai, raktaiperjungikliai ir pan.), parenkami pagal konkrečias projektų schemas, suderintas su šių gaminių užsakovais.


Modulinė 0,4KV paskirstymo sistema SĮ-04 leidžia greitai pagaminti bet kokios konfigūracijos:

Įvadines skirstyklas

Paskirstymo skydines

Kondensatorių baterijas

Variklių valdymo centrus

Šyninius tiltus

Tranzitinės kabelių spintas

Įvadinės apskaitos dėžutes

Savų reikalų skirstyklas: AC - kintamos srovės, DC - nuolatinės srovės

Su šia moduline sistema galime pasiūlyti vienpusio ar dvipusio aptarnavimo skirstyklas, išpildyti bet kokias elektrines schemas. Suprojektuoti ir pagaminti įrenginius pagal užsakovo poreikius, atsižvelgiant į pastatymo vietą, pajungimų įvairovę ir aptarnaujančio personalo saugumą.

Katalogai